Det här gör Arvid Städ i samband med covid-19

” Med anledning av nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten i slutet av oktober så har vi sett över riktlinjer enlig nedan. Vi på Arvid Städ gör allt för att du ska känna dig trygg med oss som leverantör. Våra kunders och medarbetares trygghet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av viruset covid19 följt utvecklingen noga. ”

Arvid Städ